ul. Wolności 10
38–540 Zagórz
tel.: 13 46 23 370
e-mail: g2zagorz@poczta.onet.pl
Start » O szkole » Informacje ogólne

Informacje ogólne

Witamy serdecznie na naszych stronach internetowych. Jesteśmy szkołą, która dąży do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia. Tworzymy warunki wspomagające proces kształcenia, dbamy o zachowanie tradycji. Jesteśmy otwarci na potrzeby uczniów. 

Patronem naszego gimnazjum jest Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński, człowiek niezwykle mądry i wrażliwy na potrzeby innych. W oparciu o jego naukę staramy się kształcić charaktery i umysły naszych wychowanków. Wpajamy im miłość do drugiego człowieka, poszanowanie ludzkiej godności, tolerancję i zrozumienie, zachęcając jednocześnie do rozwijania własnych zdolności i zainteresowań. 

 

Dane

28 nauczycieli

212 ucznów

11 pracowników obsługi

9 oddziałów klasowych

8 sal lekcyjnych

sala do zajęć techniczno - artystycznych

2 pracownie komputerowe

świetlica szkolna

biblioteka

hala sportowa dzielona na 2 pełne boiska

siłownia

boisko wielofunkcyjne

boisko trawiaste

 

Nasze atuty

-Wysoki poziom nauczania 
-Wysokie wyniki zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych (od 2002 r. średnia egzaminów jest wyższa od średnich wyników w   Gminie   Zagórz, powiecie sanockim, województwie podkarpackim i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie) 
-Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, fitness, koło teatralne, artystyczne, zajęcia wyrównawcze) 

- nauka 3 języków obcych: angielski, niemiecki, ukraiński

-Nowoczesna Hala Sportowa
-Możliwość nauki dodatkowo języka ukrańskiego
-Zespół doświadczonych nauczycieli
-Stosowanie nowoczesnych metod nauczania
-Opieka wykwalifikowanego i życzliwego pedagoga
-Przyjazna atmosfera w szkole
-Nieliczne klasy  (do 25 osób)
-Realizacja projektów profilaktycznych, sportowych, edukacyjnych i wychowawczych
-Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi
-Współpraca z różnymi instytucjami, min. Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, Muzeum Historycznym w Sanoku, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Sanoku, MGOK w Zagórzu, KH ZHP w Sanoku.

- W szkole prowadzona jest stołówka

- Szkoła posiada dwa autobusy, które dowożą uczniów na zajęcia.

 

 


AKTUALNOŚCI

Brak dokumentów do wyświetlenia.

Nasze galerie

a2.jpg
No polls available at this time.