ul. Wolności 10
38–540 Zagórz
tel.: 13 46 23 370
e-mail: g2zagorz@poczta.onet.pl
Start » Poza nauką » Wystawa kolei » Jak powstała wystawa

Jak powstała wystawa?

Wystawa kolei to część zbiorów nieżyjącego już pana Tadeusza Kurasia – dyżurnego ruchu w Zagórzu, który w jednym z wagonów zgromadził cenne pamiątki związane z historią zagórskiej kolei. Spuściznę po nim przejął pan Andrzej Czapor, który przekazał zbiory do Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórzu. Ówczesny burmistrz Pan Jacek Zając, oglądając kącik staroci w sali historycznej w naszej szkole, podsunął pomysł, aby wzbogacić go i powiększyć o zbiory związane z koleją w Zagórzu. Zarówno pan Andrzej Czapor jak i pan Edward Mąka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, nie mieli nic przeciwko temu, aby całość eksponatów znalazła się u nas w gimnazjum. I tak w 2005 r. otwarto pierwszą wystawę.

Przekazane zbiory zostały wzbogacone o pamiątki między innymi pana Jerzego Tarnawskiego, pana Jana Baraniewicza i pana Eugeniusza Jaworskiego. 

Tak zaczęła się historia „Kolejarskiej Izby Tradycji”, którą dzisiaj otwieramy (czerwiec 2013 r.)

Od 2005 r. opiekunem zbiorów jest pani Maria Wańcowiat – nauczyciel historii w Gimnazjum nr 2 w Zagórzu. To pani Maria nadała ostateczny kształt wystawie. Historia kolei stała się jej pasją, którą zaszczepia swoich wychowanków. Dzięki temu uczniowie wzbogacają wiedzę, wyszukują pamiątki, przeprowadzają wywiady z ciekawymi ludźmi. Dbają o historię kolei w Zagórzu.


Informacje o szkole

Społeczność szkolna

Organizacja szkoły

Dokumenty

Poza nauką


Szczęśliwy numerek na dzień 19. 08. 2019

12

Numerek na jutro

25

No polls available at this time.

Nasze galerie

a2.jpg