ul. Wolności 10
38–540 Zagórz
tel.: 13 46 23 370
e-mail: g2zagorz@poczta.onet.pl
Start » O szkole » Patron

nasz patron

Nie wystarczy urodzić się człowiekiem,
Trzeba jeszcze być człowiekiem
Kard. Stefan Wyszyński10 listopada 2001 r., uchwałą Rady Miejskiej w Zagórzu, naszemu gimnazjum nadano imię Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Najważniejsze wartości wynikające z nauki Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które zadecydowały o Jego wyborze na patrona to: godność człowieka, poszanowanie praw człowieka jako fundament nowego ustroju, wartość rodziny i umiłowanie ojczyzny.

Dziedzictwo Kardynała Wyszyńskiego niesie przesłania, których bezkarnie nie możemy lekceważyć, abyśmy nie utracili, nie zmarnowali daru wolności okupionej trudem i cierpieniem tylu pokoleń.

Prymas Tysiąclecia imponował mocą ducha. Był człowiekiem niezłomnym, o wielkiej mądrości i prawym sumieniu. Budził podziw swoim patriotyzmem, był wybitną osobowością, z którą liczyli się mężowie stanu i politycy w kraju i za granicą.


Wybrane myśli Prymasa Tysiąclecia:

„Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe"

„Kto chce wejść na szczyt, musi zaczynać od dołu, a potem iść krok za krokiem, nie przyspieszając go. Zły to taternik czy alpinista, który zaczyna wspinaczkę w góry od zrywu i wielkiego wysiłku. Dobry - idzie krok za krokiem, powoli, spokojnie."

„Największą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać."

„Miłość świadczona innym jest największym dobrodziejstwem dla nas samych, którzy zdobywamy się na okazywanie miłości."

„Jeśli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno - miłować"

„Jak trudno jest miłować - ale jak warto jest miłować"„Chrońmy się od pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego człowieka, bo to jeszcze człowiek, aż... człowiek."

„Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca"

„Gdyby człowiek był czymś nieważnym, skromnym i małym, bez znaczenia, na pewno Bóg nie podejmowałby tak niezwykłych „wysiłków", aby go ratować, zbawiać i żywić swoim Ciałem.”

„Z drobiazgów życiowych wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka."

„Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie."


AKTUALNOŚCI

Brak dokumentów do wyświetlenia.

Nasze galerie

a1.jpg
No polls available at this time.