ul. Wolności 10
38–540 Zagórz
tel.: 13 46 23 370
e-mail: g2zagorz@poczta.onet.pl
Start » Witamy serdecznie na naszych stronach internetowych.

Witamy serdecznie na naszych stronach internetowych.

Witamy serdecznie na naszych stronach internetowych. Jesteśmy szkołą, która dąży do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia. Tworzymy warunki wspomagające proces kształcenia, dbamy o zachowanie tradycji. Jesteśmy otwarci na potrzeby uczniów. 

Patronem naszego gimnazjum jest Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński, człowiek niezwykle mądry i wrażliwy na potrzeby innych. W oparciu o jego naukę staramy się kształcić charaktery i umysły naszych wychowanków. Wpajamy im miłość do drugiego człowieka, poszanowanie ludzkiej godności, tolerancję i zrozumienie, zachęcając jednocześnie do rozwijania własnych zdolności i zainteresowań.

Dane 

29 nauczycieli

217 ucznów

11 pracowników obsługi

9 oddziałów klasowych

8 sal lekcyjnych

sala do zajęć techniczno - artystycznych

2 pracownie komputerowe

świetlica szkolna

biblioteka

hala sportowa dzielona na 2 pełne boiska

siłownia

boisko wielofunkcyjne

boisko trawiaste

 

Nasze atuty

-Wysoki poziom nauczania 
-Wysokie wyniki zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych (od 2002 r. średnia egzaminów jest wyższa od średnich wyników w   Gminie   Zagórz, powiecie sanockim, województwie podkarpackim i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie) 
-Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, drużyna harcerska, fitness, koło teatralne, artystyczne, zajęcia wyrównawcze)

-Nowoczesna Hala Sportowa
-Możliwość nauki dodatkowo języka ukrańskiego
-Zespół doświadczonych nauczycieli
-Stosowanie nowoczesnych metod nauczania
-Opieka wykwalifikowanego i życzliwego pedagoga
-Przyjazna atmosfera w szkole
-Nieliczne klasy  (do 25 osób)
-Realizacja projektów profilaktycznych, sportowych, edukacyjnych i wychowawczych
-Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi
-Współpraca z różnymi instytucjami, min. Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, Muzeum Historycznym w Sanoku, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Sanoku, MGOK w Zagórzu, KH ZHP w Sanoku.

- W szkole prowadzona jest stołówka

- Szkoła posiada dwa autobusy które dowożą uczniów na zajęcia

 

 

 


AKTUALNOŚCI

Brak dokumentów do wyświetlenia.

Nasze galerie

a1.jpg
No polls available at this time.